Vriendenclub

Wordt ook lid van

“Vriendenclub Rolstoeltennis Alkmaar”

Rolstoeltennis Alkmaar is op zoek naar mensen die het rolstoeltennis in Alkmaar en haar leden een warm hart toedragen en bereid zijn het rolstoeltennis gedurende meerdere jaren met een bedrag van minimaal € 15 per jaar te steunen. Met uw steun kan het voortbestaan van het rolstoeltennis in Alkmaar ook op langere termijn worden gewaarborgd. Eind 2016 waren er al 35 Vrienden! Hieronder ook twee bedrijven want ook bedrijven zijn natuurlijk hartelijk welkom als Vriend. De Vriendenclub Rolstoeltennis Alkmaar is eind 2015 opgericht. Het bestuur van Rolstoeltennis zag zich in de loop van dat jaar geconfronteerd met een financieel probleem als gevolg van gewijzigd subsidiebeleid van de KNLTB met betrekking tot het rolstoeltennis. De wijziging heeft voor Rolstoeltennis Alkmaar als gevolg dat de subsidie in 3 jaar wordt afgebouwd: van 10.000 euro in 2015 naar 0 euro in 2018. Wel is er nog een – beperkte – subsidie voor jeugdleden en nieuwe leden.

Mogen wij u verwelkomen als vriend?

Als u zich als Vriend wilt opgeven, dan kunt u klikken op onderstaande link om het formulier te downloaden. U kunt dit formulier ingevuld mailen aan rolstoeltennisalkmaar@gmail.com. Wanneer het formulier door ons is verwerkt ontvangt u een betaalverzoek.

Wanneer u opziet tegen nog een vaste verplichting: Natuurlijk zijn ook eenmalige bijdragen welkom. U kunt een bijdrage overmaken op IBAN NL50RABO 0328 948 950 ten name van TC Daalmeer inzake Rolstoeltennis Alkmaar.

Sponsors